Criteria

  X

  Het percentage criteria dat te vinden is op de website
  i
  X

  Over het onderzoek

  In deze infographic vind u een overzicht van de meest informatieve en interactieve ziekenhuiswebsites van Nederland.  Van 93 Nederlandse ziekenhuizen zijn we nagegaan hoe ze scoren op het geven van informatie (bijvoorbeeld over de behandeling) en de mate waarin de ziekenhuizen de patiënt de mogelijkheid bieden voor online contact met het ziekenhuis en de artsen (bijvoorbeeld het maken van een online afspraak). We noemen dit interactie.

  Het onderdeel ‘informatie’ is beoordeeld op 24 criteria. Het onderdeel ‘interactie’ is beoordeeld op 23 criteria. Voor ieder criterium was een score mogelijk van 1 (aanwezig op de website) of 0 (afwezig of de website). In het rapport vindt u ook per criterium de precieze voorwaarden om 0 of 1 te scoren. De scores per onderdeel zijn berekend als:

  x (aantal keer score 1)
  y (totaal aantal criteria)
  x 100%

  Naast een overzicht van de best scorende ziekenhuizen, maken we een onderscheid tussen algemene, topklinische en academische ziekenhuizen. De data is deels verzameld in 2013 en deels in 2014.

  Deze infographic is onderdeel van het rapport ‘Hoe informatief en interactief zijn de ziekenhuiswebsites in Nederland?

  Onlangs verscheen het Kwaliteitsvenster van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Dit kwaliteitsvenster maakt op een patiëntvriendelijke manier de kwaliteit van tien thema’s zichtbaar op de websites van ziekenhuizen, zoals patiëntervaringen en wachttijden. Tijdens het onderzoek van TrendITion was het Kwaliteitsvenster nog niet beschikbaar. Wel hebben we, als aanvulling bij de criteria ‘patiënt-tevredenheid’ en ‘wachttijden’ de aanwezigheid van het Kwaliteitsvenster bij de betreffende websites meegenomen.

  Algemene
  ziekenhuizen

  Topklinische
  ziekenhuizen

  Academische
  ziekenhuizen

  De gemiddelde scores op het onderdeel
  ‘informatie’ per type ziekenhuis: